Bestyrelsen

Ved spørgsmål til foreningen, kan medlemmer af bestyrelsen i Vindeby-Onsevig Borgerforening kontaktes direkte.

Formand

Jens Christiansen

+45 61 76 14 24

jensbirthec@gmail.com

Næstformand

Rie Lund

+45 27 37 19 18

agersdal@me.com

Kasserer

Yvonne Bruun

+45 93 85 05 44

kasserer@vindebyonsevigborgerforening.dk

Sekretær

Kurt Birger Jørgensen

54 90 30 44

kurt_birger_jorgensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Anders Pedersen

+45 21 84 45 42

vindeby50@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik Hovmand

+45 21 39 30 15

lene.hovmand@mail.dk

Bestyrelsesmedem

Hørdis Olsen

+45 23 93 41 67

skovdal@dlgmail.dk


Første suppleant

Jens Laursen

jens-overgaard@hotmail.com

Anden suppleant

Lise Møller

+45 23 43 42 96

anne.moeller@post.tele.dk


Revisor

Birthe Christiansen

+45 61 76 14 20

jensbirthec@gmail.com

Revisor

Hans Peter Jørgensen

kontaktes via sekretæren
Kurt Birger Jørgensen