Generalforsamling 2022

Referat af ordinær generalforsamling – Tirsdag 8. februar 2022

Agenda

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen foreslår Ellis Nielsen som dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2021
 5. Budget for 2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023
 6. Indkomne forslag
  • Bestyrelsen fremlægger forslag vedr. ændret formulering af vedtægtens §2.
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Valg af formand (ulige år)
  • Punktet udgår, da formanden ikke er på valg
 9. Valg af kasserer (lige år)
  • Yvonne Bruun er på valg – modtager genvalg
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3)
  • Anders Pedersen er på valg – modtager ikke genvalg
  • Kurt Birger Jørgensen er på valg – modtager genvalg
  • Nyvalg
  • De to bestyrelsesmedlemmer fra Købelev-gruppen er først på valg i 2023 (vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2020)
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Jens Laursen er ikke på valg
  • Annelise Møller er på valg – modtager genvalg
 12. Valg af revisor og revisor-suppleant
  • Revisor Hans Peter Jørgensen er på valg – modtager genvalg
  • Revisor Birthe Christiansen er ikke på valg
  • Revisor suppleant Kjeld Rasmussen er på valg – modtager genvalg
 13. Eventuelt