Afregning og annullering

Afregning

Lejekontrakt med bekræftelse af dato(er), priser samt betalingsfrister fremsendes snarest efter godkendelse af lejemålet.

Depositum modregnes ved den endelige afregning med det forbehold, at hvis noget går i stykker i løbet af lejeperioden, modregnes dette i depositum.

Der er to indbetalingsmuligheder:

Via netbank til foreningens konto i Jyske Bank: reg.nr. 0693 kontonr. 2955 621 397

Via MobilePay til mobilnr. 14 314 (erhvervsnummer)

Annullering af lejemål

Ved annullering med mindst 1 måneds varsel: Ingen opkrævning.

Ved annullering med mindre end 14 dages varsel: Opkræves 50% af lejeprisen (ekskl. forbrug og rengøring), med mindre en ny lejeaftale bliver indgået.

Ved annullering med mindre end 8 dages varsel: Opkræves hele lejeprisen (ekskl. forbrug og rengøring), med mindre en ny lejeaftale bliver indgået.