Generalforsamling 2023

Referat af ordinær generalforsamling – Tirsdag 31. januar 2023

Agenda

 1. Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen foreslår Ellis Nielsen som dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2022.
 5. Budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent for 2024.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves til kr. 150,00 for 2024.
 6. Indkomne forslag.
  • Bestyrelsen fremlægger forslag vedr. ændringer i vedtægterne.
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde.
 8. Valg af formand (ulige år).
  • Jens Christiansen er på valg – ønsker ikke genvalg.
  • Næstformand Rie Lund foreslås valgt som ny formand.
 9. Valg af kasserer (lige år).
  • Punktet udgår, da kassereren ikke er på valg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3).
  • Rie Lund er på valg – stiller op som formandskandidat.
  • Hørdis Olsen er på valg – modtager genvalg.
  • Henrik Hovmand er på valg – modtager ikke genvalg.
  • Bestyrelsen indstiller, at følgende nyvælges som bestyrelsesmedlem: Anne Bendtsen, Onsevig.
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • Jens Laursen er på valg – modtager ikke genvalg.
  • Annelise Møller er ikke på valg.
 12. Valg af revisor og revisor-suppleant.
  • Revisor Hans Peter Jørgensen er på valg – modtager genvalg.
  • Revisor Birthe Christiansen er på valg – modtager genvalg.
  • Revisor-suppleant Kjeld Rasmussen er på valg – modtager genvalg.
 13. Eventuelt