Donationer 2021

Kr. 6000,- fra Lolland Kommunes §18 pulje

Som i 2020 blev vi ramt af Corona-restriktioner, men Lolland Kommune var igen meget forstående med hensyn til at overføre beløbet til 2022.

Anvendes til sociale arrangementer: 2 foredrag i 2022

Kr. 20.000,- fra Lolland Kommunes Covid-pulje

Der blev bevilget tilskud til Vindeby-Onsevig Borgerforening på 20.000 kr. til afholdelse af et åbent hus-arrangement samt til dækning af økonomisk tab som følge af corona restriktioner.

Tilskuddet til dækning af økonomisk tab gives ekstraordinært pga. foreningens lave likviditet, som gør det sårbart, hvis der kommer nye restriktioner eller andre uforudsete ting, som gør at foreningen ikke kan nå de budgetterede indtægter i 2021.