Generalforsamling 2020

Referat af ordinær generalforsamling – Tirsdag 28. januar 2020

Agenda

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen foreslår, at Jens Laursen vælges som dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Valg af formand (ulige år)
  • Punktet udgår
 9. Valg af kasserer (lige år)
  • Yvonne Bruun er på valg – modtager genvalg
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 1)
  • Anders Pedersen er på valg – modtager genvalg
  • Kurt Birger Jørgensen er på valg – modtager genvalg
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Jens Laursen er er ikke på valg
  • Annelise Møller er på valg – modtager genvalg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt