Priser

Udlejning af Vindeby Forsamlingshus

Priser og forbrug ved leje af Vindeby Forsamlingshus.

Gældende for lejemål

Der tages forbehold for prisregulering i løbet af året.

Bemærk

I de tilfælde, hvor et lejemål reserveres med 1-2 eller flere års varsel, må det påregnes, at lejeprisen reguleres med ca. 5% pr. år – regnet fra det år, i hvilket reservationen foretages.

Priser gældende fra 1/1 2023

Alle priser er incl. leje og obligatorisk rengøring.

Der betales et depositum på
1000,- kr. ved lejemålets indgåelse.

Øvrige møder og arrangementer aftales med Borgerforeningens kasserer Yvonne Bruun,

mobil: +45 93 85 05 44

eller e-mail: kasserer@vindebyonsevigborgerforening.dk

Leje over 1-3 dage

Leje af hele huset over 1-3 dage fra kl. 15:00 den første dag til kl. 13:00 den tredje dag.

Medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening : 2000,00 kr. + elforbrug.

Ikke medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening: 2000,00 kr. + et tillæg på 300,00 kr.: 2300,00 kr. + elforbrug.

Leje 1 dag

Leje af huset ved dagsarrangement på 1-8 timer.

Medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening : 1000,00 kr. + elforbrug.

Ikke medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening: 1000,00 kr. + et tillæg på 300,00 kr.: 1.300,00 kr. + elforbrug.

Forbrug

I lejen er inkluderet forbrug af vand samt den obligatoriske rengøring. El afregnes efter forbrug og modregnes i depositummet. Elmåler aflæses ved udlevering af nøgle og aflæses igen ved aflevering af nøgle.

Huset er opvarmet ved lejemålets start.

Bliver det for varmt inden døre, så er det godt at lufte ud – men endnu bedre er det at skrue ned for varmen!

Brug kun varmepumperne til at varme lokalerne op ikke til at køle ned.

HUSK – sluk for varmen (minimum skru ned), inden I forlader huset.