Priser

Udlejning af Vindeby Forsamlingshus

Priser og forbrug ved leje af Vindeby Forsamlingshus.

Gældende for lejemål

Der tages forbehold for prisregulering i løbet af året.

Bemærk

I de tilfælde, hvor et lejemål reserveres med 1-2 eller flere års varsel, må det påregnes, at lejeprisen reguleres med ca. 5% pr. år – regnet fra det år, i hvilket reservationen foretages.

Priser gældende fra 22/6 2023

Alle priser er incl. el, vand, leje og obligatorisk rengøring.

Der betales et depositum på
500,- kr. ved lejemålets indgåelse.

Øvrige møder og arrangementer aftales med Borgerforeningens kasserer Yvonne Bruun,

mobil: +45 93 85 05 44

eller e-mail: kasserer@vindebyonsevigborgerforening.dk

Leje over 1-3 dage

Leje af hele huset over 1-3 dage fra kl. 15:00 den første dag til kl. 13:00 den tredje dag.

Medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening : 2375,00 kr.

Ikke medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening: 2375,00 kr. + et tillæg på 300,00 kr.: 2675,00 kr.

Leje 1 dag

Leje af huset ved dagsarrangement på 1-8 timer.

Medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening : 1375,00 kr.

Ikke medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening: 1375,00 kr. + et tillæg på 300,00 kr.: 1.675,00 kr.

Forbrug

I lejen er inkluderet forbrug af el, vand samt den obligatoriske rengøring.

Huset er opvarmet ved lejemålets start.

Bliver det for varmt inden døre, så er det godt at lufte ud – men endnu bedre er det at skrue ned for varmen!

Brug kun varmepumperne til at varme lokalerne op ikke til at køle ned.

HUSK – Sæt varmen på 16 grader, inden I forlader huset.