Priser

Udlejning af Vindeby forsamlingshus

Priser og forbrug ved leje af Vindeby forsamlingshus.

Gældende for lejemål

der afholdes i perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2020.

Der tages forbehold for prisregulering i løbet af året.

Bemærk

I de tilfælde, hvor et lejemål reserveres med 1-2 eller flere års varsel, må det påregnes, at lejeprisen reguleres med ca. 5% pr. år – regnet fra det år, i hvilket reservationen foretages.

Priser gældende til og med 31/1 2020

Alle priser er incl. leje, forbrug og obligatorisk rengøring.
Pris 1 omfatter Borgerforeningens ordinære medlemmer, der betaler fuldt kontingent.
Pris 2 omfatter lejere, der ikke er medlem af Borgerforeningen.

Der betales depositum, kr. 500,00, ved lejemålets indgåelse.

Leje af hele huset over 1-3 dage:

Pris 1 (privat fest): kr. 1.950,00

Pris 2 (privat fest): kr. 2.900,00

Priser gældende fra 1/2 2020

Alle priser er incl. leje, forbrug og obligatorisk rengøring.

Der betales et depositum på
500,- kr. ved lejemålets indgåelse.

Øvrige møder og arrangementer aftales med Borgerforeningens kasserer Yvonne Bruun, mobil: +45 93 85 05 44 eller email: kasserer@vindebyonsevigborgerforening.dk

Leje af hele huset over 1-3 dage:

Medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening : 1.950,00 kr.

Ikke medlem af Vindeby-Onsevig Borgerforening: 1950,00 kr. + et tillæg på 300,00 kr. = 2.250,00 kr.

Begravelser pr. dag: kr. 1.000,00

Forbrug

I lejen er inkluderet forbrug af el, vand, varme samt den obligatoriske rengøring.

Huset er opvarmet ved lejemålets start.

Bliver det for varmt inden døre, så er det selvfølgelig godt at lufte ud – men endnu bedre er det, at skrue ned for varmen!

HUSK – sluk for varmen (minimum skru ned), inden I forlader huset.