Donationer 2012

Mærsk-fonden

  • har i 2012 doneret kr. 20.000 til installation af en varmeveksler i den store sal.
  • Vi forventer at opnå en ikke uvæsentlig besparelse på varmebudgettet, da vi spec. i forårs- og sensommermånederne vil kunne holde en fornuftig temperatur i salen uden at skulle tænde for oliefyret.