Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling – Tirsdag 30. januar 2024 kl. 19:00

Agenda

 1. Valg af dirigent.
  • Bestyrelsen foreslår Ellis Nielsen som dirigent.
 2. Valg af 3 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2023.
 5. Budget for 2024 og fastlæggelse af kontingent for 2025.
  • Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret.
 6. Indkomne forslag.
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde.
 8. Valg af formand (ulige år).
  • Punktet udgår, da formanden ikke er på valg.
 9. Valg af kasserer (lige år).
  • Yvonne Bruun er på valg – modtager genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 3, ulige år = 2).
  • Lone Hovmand er på valg – modtager ikke genvalg
  • Kurt Birger Jørgensen er på valg – modtager genvalg.
  • Bestyrelsen indstiller, at følgende nyvælges som bestyrelsesmedlem:
   1. Rikke Zaar
   1. Gerhard Gustafsen
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  • Annelise Møller er på valg – modtager genvalg.
  • Anja Hovmand Simonsen er ikke på valg.
 12. Valg af revisor og revisor-suppleant.
  • Revisor Hans Peter Jørgensen er på valg – modtager genvalg.
  • Revisor Birthe Christiansen er ikke på valg.
  • Revisorsuppleant Kjeld Rasmussen er på valg – modtager genvalg.
 13. Eventuelt