Generalforsamling 2021

Referat af ordinær generalforsamling – Tirsdag 22. juni 2021

Agenda

 1. Valg af dirigent
  • Bestyrelsen foreslår, at Finn Andresen vælges som dirigent
 2. Valg af 3 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020
 5. Budget for 2021 og fastlæggelse af kontingent for 2022
 6. Indkomne forslag
 7. Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
 8. Valg af formand (ulige år)
  • Jens Christiansen er på valg – modtager genvalg
 9. Valg af kasserer (lige år)
  • Punktet udgår, da kassereren ikke er på valg
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (lige år = 2, ulige år = 3)
  • Anne-Marie Lund (Rie) er på valg – modtager genvalg
  • De to bestyrelsesmedlemmer fra Købelev-gruppen er først på valg i 2023 (vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2020
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  • Jens Laursen er på valg – modtager genvalg
  • Annelise Møller er ikke på valg
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Revisor Hans Peter Jørgensen er ikke på valg
  • Revisor Birthe Christiansen er på valg – modtager genvalg
  • Posten som revisorsuppleant er ledig – vælges direkte på generalforsamlingen
 13. Eventuelt