Generalforsamling 2021

Lidt forsinket, grundet COVID-19, fik vi afholdt årets generalforsamling i Vindeby Forsamlingshus. Blandt nye døre og vinduer samlede vi en del medlemmer tirsdag 22. juni. Tak for jeres fremmøde.

Udover de faste punkter, kom der gode forslag fra de fremmødte om foreningens fremtidige arbejde.